Wizytówka pracownika Politechniki Rzeszowskiej

Dane personalne

prof. dr hab. Józef Banaś

ŻYCIORYS NAUKOWY

Absolwent Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie (1968). Studia na kierunku Matematyka odbył w latach 1968-1972 w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, uzyskując w 1972 r. tytuł zawodowy magistra (z wyróżnieniem) na podstawie pracy pt. "Asymptotyczny charakter rozwiązań układów równań różnicowych". Promotorem był doc. dr Tadeusz Rumak. W 1978 r. uzyskał stopień doktora nauk matematycznych na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. UMCS w Lublinie na podstawie rozprawy pt. "Relatywne miary niezwartości w przestrzeniach Banacha". Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Kazimierz Goebel.
W 1987 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk matematycznych na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. UMCS w Lublinie na podstawie rozprawy "Applications of measures of noncompactness to various problems". W 1998 r. otrzymał z rąk Prezydenta RP tytuł naukowy profesora nauk matematycznych.

 

PRACA ZAWODOWA I ZAJMOWANE STANOWISKA

W latach 1972-1976 pracował w Katedrze Matematyki WSP w Rzeszowie kolejno na stanowiskach asystenta
                    stażysty, asystenta oraz starszego asystenta.

Począwszy od 1976 roku pracuje w Politechnice Rzeszowskiej kolejno na stanowiskach:

1976-1978 - starszy asystent w Zakładzie Matematyki

1978-1988 - adiunkt w Zakładzie Matematyki, przemianowanym później na Katedrę Matematyki

1988-1990 - docent w Katedrze Matematyki

1990-2002 - profesor nadzwyczajny w Katedrze Matematyki

2002-2016 - profesor zwyczajny w Katedrze Matematyki (Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej)
 
2016 - obecnie - profesor zwyczajny w Katedrze Analizy Nieliniowej (Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej)
 

W 1985 r., przez okres półtora miesiąca przebywał jako visiting profesor w Uniwersytecie Andyjskim w Merida (Wenezuela).

 W latach 1991-2016 pełnił funkcję kierownika Katedry Matematyki w Politechnice Rzeszowskiej.

 W latach 2016-2020 pełnił funkcję kierownika Katedry Analizy Nieliniowej w tej uczelni.

W latach 2001-2014 pracował na stanowisku wizytującego profesora zwyczajnego w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej (poprzednia nazwa: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa) w Jarosławiu. W latach 2007-2013 pełnił funkcję kierownika Międzyinstytutowego Zakładu Matematyczno-Przyrodniczego w tej uczelni.
 

DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACYJNA

Począwszy od 1990 r., przez okres trzech kadencji był członkiem Senatu Politechniki Rzeszowskiej. W latach 1987-1990 był członkiem Komisji Dyscyplinarnej a w latach 1990-1993 pełnił funkcję przewodniczącego Senackiej Komisji ds. Budżetu i Finansów.
Od wielu lat jest członkiem rady wydziału i różnych komisji w ramach wydziałów, w strukturę których wchodziła Katedra Matematyki (Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa, Wydziału Zarządzania i Marketingu a obecnie Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej).
Profesor Józef Banaś był głównym organizatorem studiów na kierunku Matematyka w Politechnice Rzeszowskiej, w zakresie specjalności "Zastosowania w ekonomii". Od wielu lat jest to jedyna specjalność wybierana przez kandydatów na kierunek Matematyka.

 

PROMOTORSTWO W PRZEWODACH DOKTORSKICH

Profesor Józef Banaś był promotorem następujących przewodów doktorskich, zakończonych uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk matematycznych:

 • Wagdy Gomad El-Sayed (obywatel Egiptu), UMCS w Lublinie, 1992, tytuł rozprawy "Solvability of integral equations in some classes of integrable functions"
 • Janusz Dronka, UMCS w Lublinie, 1995, tytuł rozprawy "Wybrane własności operatorów całkowych typu Stieltjesa"
 • Kishin Sadarangani (obywatel Hiszpanii), Uniwersytet La Laguna w La Laguna (Wyspy Kanaryjskie), Hiszpania, 1995, tytuł rozprawy (w jęz. hiszpańskim) "Medidas de no compacidad y geometria en espacios de Banach"
 • Krzysztof Frączek, UMCS w Lublinie, 1996, tytuł rozprawy "Warunki zwartościowe w geometrii przestrzeni Banacha"
 • Andrzej Wiśnicki, UMCS w Lublinie, 1996, tytuł rozprawy "Relatywne miary niezwartości Hausdorffa i relatywne promienie Czebyszewa w przestrzeniach Banacha"
 • Leszek Olszowy, UAM w Poznaniu, 1996, tytuł rozprawy "Niezwarta wypukłość i niezwarta gładkość w ciągowych i produktowych przestrzeniach Banacha"
 • Juan Ramon Rodriguez Santana (obywatel Hiszpanii), Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria w Las Palmas (Wyspy Kanaryjskie), Hiszpania, 2000, tytuł rozprawy (w jęz. hiszpańskim) "Existencia de soluciones de algumas ecuaciones integrales cuadraticas de tipo Urysohn-Stieltjes"
 • Millenia Lecko, UAM w Poznaniu, 2002, tytuł rozprawy "Technika warunków zwartościowych w zastosowaniach do teorii równań różniczkowych i całkowych"
 • Beata Rzepka, UAM w Poznaniu, 2003, tytuł rozprawy "Zastosowanie miar niezwartości do badania istnienia i asymptotycznej stabilności rozwiązań równań różniczkowych i całkowych"
 • Tomasz Zając, UJ w Krakowie, 2012, tytuł rozprawy "Nieliniowe równanie całkowe Volterry-Stieltjesa i jego zastosowania w teorii równań całkowych rzędu ułamkowego"
 • Rafał Nalepa, UMCS w Lublinie, 2017, tytuł rozprawy "Warunki zwartościowe w przestrzeni funkcji o temperowanych przyrostach i ich zastosowanie w teorii równań całkowych"
 • Monika Krajewska, UMCS w Lublinie, 2019, tytuł rozprawy "Zagadnienia egzystencjalne dla nieskończonych układów równań różniczkowych w ciągowych przestrzeniach Banacha"
 • Agnieszka Dubiel, AGH w Krakowie, 2020, tytuł rozprawy "Rozwiązania równań całkowych Volterry-Stieltjesa w klasie funkcji zbieżnych w nieskończoności"
 • Weronika Woś, UMCS w Lublinie, 2022, tytul rozprawy "Zastosowanie pewnych miar niezwartości w egzystencjalnej teorii nieskończonych układów równań całkowych"

 

RECENZJE PRAC DOKTORSKICH, HABILITACYJNYCH ORAZ RECENZJE W POSTĘPOWANIU O MIANOWANIE NA STANOWISKO PROFESORA I O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

Profesor J. Banaś był recenzentem w 30 przewodach doktorskich, z których osiem były przeprowadzone na uniwersytetach zagranicznych:
 

1997, Uniwersytet Sewilski w Sewilii, Hiszpania - Salvador Francisco Cutillas

1998, Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Hiszpania - Ignacio Jose Cabrera Ortega

2005, Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Hiszpania - Josefa Caballero Mena
 
2015, Uniwersytet Sfax, Sfax, Tunezja - Najib  Kaddachi
 
2015, Uniwersytet Aligarh Muslim University, Aligarh, Indie - Khursheed Jamal Ansari
 
2016, Uniwersytet Aleksandryjski, Aleksandria, Egipt - Faez Nafea Ghaffoori
 
2017, Uniwersytet Aleksandryjski, Alexandria, Egipt - Aziza Abd El - Hafez Hussain Abd El - Mowla
 
2018, Universytet Aleksandryjski, Alexandria, Egipt - Masouda Moussa Abd Al - Hamid Al - Fadel


Ponadto, prof. J. Banaś był recenzentem (wydawniczym) pięciu prac habilitacyjnych, recenzentem w czterech przewodach habilitacyjnych, w jednym postępowaniu o nadanie tytułu profesora oraz w czterech postępowaniach o mianowanie na stanowisko profesora.RECENZJE PRAC DO DRUKU ORAZ RECENZJE DLA CZASOPISM RECENZUJĄCYCH

Prof. J. Banaś jest od 1983 r. recenzentem Zentralblatt fur Mathematik (ok. 500 recenzji) oraz Mathematical Reviews (ok. 300 recenzji).
Napisał również ok. 500 recenzji prac przesłanych do publikacji w różnych czasopismach na całym świecie (London Mathematical Society, Proceedings of American Mathematical Society, Acta Mathematica Sinica, Acta Mathematica Scientia, Journal of Mathematical Analysis and Applications, Journal of Functional Analysis, Nonlinear Analysis, Mathematical and Computer Modelling, Applied Mathematical Letters, Studia Mathematica, Fundamenta Mathematica, Mathematica Scandinavica, Zeitschrift fur Analysis und ihre Anwendungen, Applied Mathematics and Computation, IMA Journal of Applied Mathematics, Journal of Computational and Applied Mathematics, Canadian Mathematical Bulletin, Biuletyn PAN, Demonstratio Mathematica, Commentationes Mathematica, Dynamic System and Applications, Electronic Journal of Differential Equations, Electronic Journal of Qualitative Theory of Differential Equations, , Journal of Integral Equations and Applications,  Abstract and Applied Analysis, Journal of Function Spaces, The Scientific World Journal, Mathematica Bohemica, Mathematica Slovaca, International Journal of Applied Mathematical Sciences, Nonlinear Studies, Journal of Applied Mathematics and Computing, Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis, Physics Letters A, Reports on Mathematical Physics, Sochow Journal of Mathematics, Rocky Mountain Journal of Mathematics, Taiwanese Journal of Mathematics,  Annales Polonici Mathematici, Archiv der Mathematik, Filomat, Quaestiones Mathematicae, Mathematische Nachrichten, Opuscula Mathematica, Yokohama Mathematical Journal, Portugaliae Mathematica, Monatshefte fur Mathematik, Indian Journal of Pure and Applied Mathematics i innych).

 

WIZYTY NA UNIWERSYTETACH ZAGRANICZNYCH

         Uniwersytet Karola w Pradze, Czechosłowacja - 1979
         Uniwersytet Andyjski w Meridzie, Wenezuela - 1985
         Uniwersytet La Laguna w La Laguna, Hiszpania - 1990, 1991, 1993, 1995, 2004
         Uniwersytet Kantabryjski w Santander, Hiszpania - 1990
         Uniwersytet Extre madura w Badajoz, Hiszpania - 1991
         Uniwersytet Sewilski w Sewilii, Hiszpania - 1991, 1995, 1997
         Uniwersytet Alexandria w Alexandrii, Egipt - 1994
         Uniwersytet Tanta w Tancie, Egipt - 1994
         Uniwersytet Granada w Granadzie, Hiszpania - 1995
         Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Hiszpania - 2000, 2002, 2004, 2005
         Centralny Uniwersytet Wenezueli w Caracas, Wenezuela - 2009, 2011, 2012, 2014
         Państwowy Uniwersytet Południowo-Kazachstański, Shymkent, Kazachstan - 2013, 2014
         Universytet Würzburg w Würzburgu, Niemcy - 2014
 

UDZIAŁ W KONFERENCJACH, SYMPOZJACH, KONGRESACH

Prof. J. Banaś brał czynny udział w ok. 36 konferencjach, sympozjach i kongresach. W kilku konferencjach brał udział jako tzw. invited speaker, m. in.:

 • Second Congress on Functional Analysis – Jarandilla de La Vera, Hiszpania, 1990 (invited speaker)
 • Functional Analysis and Applications – Gargnano del Garda, Włiochy, 1993 (invited speaker)
 • Topological Methods in Differential Inclusions – Warszawa, Centrum S. Banacha, 1994
 • Second World Congress of Nonlinear Analysts – Ateny, Grecja, 1996 (invited speaker)
 • Regional Conference on Geometry and Functional Analysis – Zielona Góra, 1996
 • Third World Congress of Nonlinear Analysts – Catania, Włochy, 2000 (invited speaker)
 • Fifth World Congress of Nonlinear Analysts – Orlando, USA, 2008 (invited speaker)
 • Sixth International Conference on Dynamic Systems and Applications – Atlanta, USA, 2011 (jedno – godzinny invited speaker i organizator Workshop on Measures of Noncompactness in the Study of Differential and Integral Equations)
 • Sixth Symposium on Nonlinear Analysis – Toruń, Polska, 2011 (referat plenarny)
 • International Conference on Analysis and Applications – Aligarh, Indie, 2011 (referat plenarny)
 • Würzburg Mini – Workshop on Bounded Variation, Geometry of Spaces and Nonlinear Operators Würzburg, Niemcy, 2014 (referat plenarny)
 • ICNPAA 2014 Congres: Mathematical Problema in Engineering, Aerospace and Sciences – Narvik, Norwegia, 2014 (referat plenarny)
 • Second International Conference on Analysis and Applied Mathematics ICAAM 2014 – Shymkent, Kazachstan, 2014 (referat plenarny)
 • Lublin – Italian Frieds Workshop 2016 – Lublin, 2016, (referat plenarny)
 • Recent Advances in Nonlinear Analysis on the occasion of 60th birthday of Vicentiu Radulecsu, Levico Terme (Trento), Italy, May 28-30, 2018 (referat plenarny)
 • Lublin – Spanish Friends Workshop 2018 – Lublin, September 11-14, 2018 (referat plenarny)

 

UCZESTNICTWO W TEMATACH BADAWCZYCH I GRANTACH

Prof. J. Banaś brał udział w realizacji następujących tematów badawczych i grantów:

 • "Równania i nierówności różniczkowe oraz ich zastosowania w nieliniowej analizie funkcjonalnej", Politechnika Rzeszowska, 1982-1991 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "Metody matematyczne w technice", UMCS Lublin, 1986-1987 (projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) - członek zespołu realizującego projekt
 • "Warunki zwartościowe w nieliniowej analizie funkcjonalnej", Politechnika Rzeszowska, 1991-1994 (grant Komitetu Badań Naukowych) - kierownik grantu
 • "Wybrane problemy analizy funkcjonalnej", Politechnika Rzeszowska, 1992-1997 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "Równania operatorowo-funkcjonalne", Politechnika Rzeszowska, 1992-1997 (temat badawczy realizowany w ramach badań własnych) - kierownik tematu
 • Równania różniczkowe i całkowe oraz ich zastosowania", Politechnika Rzeszowska, 1998-2003 (temat badawczy realizowany w ramach badań własnych) - kierownik tematu
 • "Topologiczne i geometryczne metody w analizie nieliniowej", Politechnika Rzeszowska, 1998-2000 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "Analiza nieliniowa, dyskretna i zespolona wraz z zastosowaniami", Politechnika Rzeszowska, 2001-2003 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "Teoria punktów stałych i jej zastosowania", Politechnika Rzeszowska, 2004-2006 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "Warunki rozwiązalności nieliniowych równań różniczkowych i całkowych", Politechnika Rzeszowska, 2004-2006 (temat badawczy realizowany w ramach badań własnych) - kierownik tematu
 • "Równania różnicowe, różniczkowe i całkowe oraz ich zastosowania", Politechnika Rzeszowska, 2007-2009 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "Metody współczesnej matematyki i ich zastosowania", Politechnika Rzeszowska, 2007-2009 (temat badawczy realizowany w ramach badań własnych) - kierownik tematu
 • "Analisis no lineal y aplicaciones", Uniwersytet Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas, Hiszpania, 2007-2010 (grant Ministerstwa Nauki i Technologii Hiszpanii, MTM 2007-65706) - członek zespołu realizującego grant
 • "Badanie rozwiązań pewnych klas równań nieliniowych", Politechnika Rzeszowska, 2010-2011 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "Metody analizy nieliniowej w teorii równań różniczkowych i całkowych", Politechnika Rzeszowska, 2012-2013 (temat badawczy realizowany w ramach działalności statutowej) - kierownik tematu
 • "The existence and asymptotic characterization of solutions of nonlinear functional integral equations", Uniwersytet Króla Abdulaziza, Jeddah, Arabia Saudyjska, 2013 (grant Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Arabii Saudyjskiej)
 • "Existence and characterization of solutions of nonlinear Volterra - Stieltjes integral equations in two variables", Uniwersytet Króla Abdulaziza, Jeddah, Arabia Saudyjska, 2013 (grant Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Arabii Saudyjskiej)
 • "Wybrane zagadnienia teorii nieliniowych równań różniczkowych i całkowych", Politechnika Rzeszowska, 2014-2015 (temat realizowany w ramach działalności statutowej)
 • "Sequence spaces,  compact operators and their applications", Uniwersytet Króla Abdulaziza, Jeddah, Arabia Saudyjska, 2014-1015 (grant Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Arabii Saudyjskiej)

 

REDAKCJA WYDAŃ SPECJALNYCH

 • J. Banaś, J. Matkowski, N. Merentes, M. Pinto, J. Luis Sanchez: Some Classes of Function Spaces, Their Properties and  Applications  (Lead Guest Editor), Journal of Function Spaces and Applications, Hindawi Publishing Corporation 2013.
 • J. Banaś M. Mursaleen, B. Rzepka, K. Sadarangani: Compactness Conditions in the Theory of Nonlinear Differential and Integral Equations (Lead Guest Editor), Abstract and Applied Analysis, Hindawi Publishing Corporation 2013.
 • S.A. Mohiuddine, J. Banaś, M. Mursalen, R.F. Patterson, A. Alotaibi, A. Aghajani: Matrix Transformations, Measures of Noncompactness, and Applications (Guest Editor), Journal of Function Spaces, Hindawi Publishing Corporation 2014.
 • S.A. Mohiuddine, M. Mursaleen, J. Banaś, S. Suantai, A. Alotaibi: Recent Developments on Sequence Spaces and Compact Operators with Applications (Guest Editor), The Scientific World Journal, Hindawi Publishing Corporation 2015.
 • J. Banaś, M. A. Darwish, L. Olszowy, K. Sadarangani: Existence and Asymptotic Behaviour of Solutions of Differential and Integral Equations in Some Function Spaces  (Lead Guest Editor), Journal of Function Spaces, Hindawi Publishing Corporation 2015.
 • J. Banaś, J. Matkowski, N. Merentes, J.L. Sanchez, K. Sadarangani: Some Classes of Function Spaces, Their Properties, and Their Applications 2014, (Lead Guest Editor), Journal of Function Spaces, Hindawi Publishing Corporation 2015.

 

CZŁONKOSTWO W KOMITETACH REDAKCYJNYCH CZASOPISM

 • Członek komitetu redakcyjnego Abstract and Applied Analysis (Hindawi Publishing Corporation)
 • Członek komitetu readakcyjnego The Scientific World Journal: Mathematical Analysis (Hindawi Publishing Corporation)
 • Członek komitetu redakcyjnego Journal of Inequalities and Applications (Springer, SpringerOpen)   
 • Członek komitetu redakcyjnego Advances in Pure Mathematics (Scientific Research Publishing Inc.)
 • Członek komitetu redakcyjnego Conference Papers in Science: Mathematics (Hindawi Publishing Corporation)
 • Członek komitetu redakcyjnego Commentationes Mathematicae (Polskie Towarzystwo Matematyczne)
 • Członek komitetu redakcyjnego Mathematica Applicanda (Polskie Towarzystwo Matematyczne)
 • Członek komitetu redakcyjnego Journal of Fractional Calculus and Applications (Uniwersytet Alexandria, Egipt)
 • Członek komitetu redakcyjnego Journal of Mathematics and Applications (Politechnika Rzeszowska)
 • Członek komitetu redakcyjnego Journal of Mathematical Control Science and Applications (International Science Press)
 • Członek komitetu redakcyjnego Electronic Journal of Mathematical Analysis and Applications (Uniwersytet Alexandria, Egipt)
 • Członek komitetu redakcyjnego The Journal of Nonlinear Science and Applications  (Payame - Noor Uniwersytet, Iran)
 • Redaktor naczelny Journal of Advances in Applied and Computational Mathematics (Avanti Publishers, Karachi, Pakistan)

 

 

Nasze serwisy używają informacji zapisanych w plikach cookies. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na używanie plików cookies zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki, które możesz zmienić w dowolnej chwili. Więcej informacji odnośnie plików cookies.

Akceptuję